Tankar om privat och offentlig sektor 1.

Ibland brukar jag fundera över skillnaden mellan privatsektor och offentlig. Jag tänker att det finns stora skillnader och att det blir fel när vi inte tar hänsyn till dessa. En sådan grundläggande skillnad är ju att de flesta företag jobbar för att få ut så mycket pengar som möjligt av verksamheten. I kommunerna handlar det om att få ut så mycket verksamhet som möjligt för pengarna. Så kan man uttrycka det lite tillspetsat och förenklat. Och jag tänker att det måste påverka organisationernas kultur och sätt att fungera.

Helt klart är det att sättet att se på inkomster och intäkter är olika. I en kommun ska pengarna leda till verksamhet som ska ge fler röster än förra gången medan i ett företag ska investerade pengar ge avkastning i pengar som är högre än vad man kan få genom att investera pengarna i något annat. Jag tror inte detta är några kontroversiella tankar eller påståenden. Men jag tror inte så många har funderat på hur det påverkar hur organisationerna fungerar. Till exempel så är det viktigt i bägge typerna av verksamhet att hålla ner kostnaderna. Men medan det i den privata sektorn är bra och positivt att försöka öka intäkterna så finns det inga sådana incitament i den offentliga sektorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *