Välkommen

Start Vansbrosimmet

Välkommen till EnjoySustain AB fd Löwenbergs!

Denna sida är en del av en plattform där jag och mitt företag tar ett nytt steg i livet.

Hållbart är njutbart!

Jag tänker att samtidigt som vi alla ser att det finns ett hot och en mörk framtid på grund av våra mänskliga aktiviteter så tycker jag att det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hitta en ljus hållbar framtid. Om vi bara betonar det mörka i framtiden så är det ett hot i sig. Det fina med framtiden är ju att den ännu inte har hänt och att vi därför kan påverka den med vad vi gör idag.

Mitt nya företag heter Enjoy Sustain AB. Dessa två ord står för enjoy, engelska för njut, njuta av och tycka om. Medan Sustain är en förkortning av sustainable, vilket betyder hållbar, upprätthålla vilket ju är vad vi måste sträva efter. Så namnet kopplar till att jag, med min positiva inställning, vill lyfta fram det njutbara som är hållbart idag men också bidra till och lyfta fram det njutbara i en hållbar framtid.

Hur jag vill bidra.

Jag känner mig säker på att svaren för en hållbar framtid ligger i ett samspel mellan det privata och det offentliga. Det syns ju inte minst på klimatkonferenserna den senast tiden där både näringsliv, samhällsföreträdare som politiker och tjänstepersoner och inte minst ideella krafter och engagerade privatpersoner deltar och försökte finna vägar hur vi ska ta vår värld vidare mot en bättre utveckling än den vi är på väg emot nu.
Själv har jag lång erfarenhet av utveckling på olika nivåer och ett yrkesliv i gränssnittet där det privata och det offentliga möts. Jag jobbar med att mina erfarenheter av det gränssnittet ska komma till nytta i arbetet för en mer hållbar värld. Jag gör det på temat ”ingen kan göra allt – alla kan göra nåt”.

Ett konkret exempel.

Några konkreta exempel på det:
VATI of Sweden. Jag har ett samarbete med VATI of Sweden. Ett företag som lär ut hur man integrerar målen i Agenda 2030, de s.k. Hållbarhetsmålen eller FNs hållbarhetsmål, i sitt företags verksamhet. De certifierar också personer i att bli verifierare av ett sådant arbete.

Det är viktigt att påbörja ett arbete med Hållbarhetsmålen av fler skäl, dels så måste vi bli mer hållbara, dels så måste varje företag inom några år redovisa hur man jobbar med detta i sin årsrapportering. Detta kommer att bli lagstiftning i EU. VATI of Sweden lär ut hur man gör detta samt certifierar personer i att bli verifierare, vilket innebär att man får en kvalitetsstämpel på att man jobbar systematiskt med detta. I mitt nätverk av personer i kommuner som arbetar med tillväxt och hållbarhetsfrågor är det bra att känna till vilka som kan lära ut kunskapen men också vem som kan certifiera verifierarna.

Fellow Future, jag har ett starkt intresse och samarbetar med Fellow Future, ett företag som har utvecklat en plattform där både företag och konsumenter som vill utveckla och handla på ett hållbart sätt kan mötas. Plattformen är den första i sitt slag och stödjer cirkulär ekonomi och innovationer. Besök gärna hemsidan Fellow Future eller gå med i deras kanal på LinkedIn eller Facebook.

Många geografiska nivåer och även i ”cyberrymden”

Jag har ett brett kontaktnät i landet men jag tror att det i vissa delar av klimatarbetet är viktigt att jobba på en internationell nivå. Så självklart kommer jag att göra även det. Jag har påbörjat byggandet av ett internationellt kontaktnät.

Sist men inte minst så underlättar internet möjligheten till att bygga ett internationellt kontaktnät. Så därför har jag satt mig själv vid ”datorbänken”. Jag hoppas kunna lära mig mycket om denna nyaste dimensionen av samhället.

Välkommen att läsa mer om verksamheten eller hör av er.

”Även en lång resa börjar med ett steg.”
Kinesiskt ordspråk.