Start Vansbrosimmet

Välkommen till Löwenbergs

Att jobba med service och kvalitetsfrågor i offentliga organisationer är viktigare än det är i ett privat företag. Den service som skattebetalarna får för sina medel ska vara så kundanpassad och effektiv som möjligt och den ska grundas i medvetna politiska beslut. Detta leder till att utvecklingsfrågor i den offentliga sektorn ökar i betydelse för var dag.

Löwenbergs har unika metoder och lång erfarenhet av utvecklingsarbete i den offentliga sektorn. Dessutom har vi kunskap från och nätverk i näringslivet och akademin.

Välkommen att läsa mer om verksamheten eller hör av er.

”Även en lång resa börjar med ett steg.”
Kinesiskt ordspråk.