Välkommen

Start Vansbrosimmet

Välkommen till EnjoySustain AB fd Löwenbergs!

Denna sida är en del av en plattform där jag och mitt företag tar ett nytt steg i livet.

Hållbart är njutbart!

Hållbarhet och det klimathot som hänger över världen har självklart ökat även i mitt blickfång. Jag har beslutat mig för att se vad jag kan bidra med.

Jag tänker att samtidigt som vi alla ser att det finns ett hot och en mörk framtid på grund av våra mänskliga aktiviteter så tycker jag att det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hitta en ljus hållbar framtid. Om vi bara betonar det mörka i framtiden så är det ett hot i sig. Det fina med framtiden är ju att den ännu inte har hänt och att vi därför kan påverka den med vad vi gör idag. Så tänker jag i varje fall.

Mitt nya företag heter Enjoy Sustain AB. Dessa två ord står för enjoy, engelska för njut, njuta av, njutbar och tycka om. Medan Sustain är en förkortning av sustainable, vilket betyder hållbar, vilket ju är vad vi måste sträva efter. Så namnet kopplar till att jag, med min positiva inställning, vill lyfta fram det njutbara som är hållbart idag men också bidra till och lyfta fram det njutbara i en hållbar framtid.

Hur jag vill bidra.

Jag känner mig rätt säker på att svaren för en hållbar framtid ligger i ett samspel mellan det privata och det offentliga. Det syns ju inte minst på klimatkonferensen i Skottland nu senast där både näringsliv, samhällsföreträdare som politiker och tjänstepersoner och inte minst ideella och engagerade privatpersoner deltog och försökte enas om hur vi ska ta vår värld vidare mot en bättre utveckling än den vi är på väg emot nu.
Själv har jag lång erfarenhet av utveckling på olika nivåer och ett yrkesliv i gränssnittet där det privata och det offentliga möts. Jag jobbar med att mina erfarenheter av det gränssnittet ska komma till nytta i arbetet för en mer hållbar värld. Jag gör det på temat ”ingen kan göra allt – alla kan göra nåt”.

Ett konkret exempel.

Ett konkret exempel på det är mitt samarbete med Ween Energy AB. Som partner till Ween Energy AB ”prospekterar” vi platser för Solcellsparker. Vi arbetar mellan kommuner och företag. Vi tar fram platser som är lämpliga för energiproduktion som kommer till nytta för företags- och samhällsutveckling. Min erfarenhet av kommuners och myndigheters processer och hanteringar av ärenden kommer till användning. Kommuner, företagare, investerare, markägare och nätägare finner snabbare varandra. Min kollega är expert på hållbara nät och energiproduktion och har ett nätverk av infrastruktur investerare. Vi kommer att göra mycket nytta.

Många geografiska nivåer och även i ”cyberrymden”

Jag har ett brett kontaktnät i landet men jag tror att det i vissa delar av klimatarbetet är viktigt att jobba på en internationell nivå. Så självklart kommer jag att göra även det. Jag har påbörjat byggandet av ett internationellt kontaktnät.

Sist men inte minst så underlättar internet möjligheten till att bygga ett internationellt kontaktnät. Så därför har jag satt mig själv vid ”datorbänken”. Jag hoppas kunna lära mig mycket om denna nyaste dimensionen av samhället. Jag tror inte att det är för sent. En inspirationskälla här är ju Dagny Carlsson, Sveriges och kanske världens äldste bloggare.

Välkommen att läsa mer om verksamheten eller hör av er.

”Även en lång resa börjar med ett steg.”
Kinesiskt ordspråk.