Om Löwenbergs

Arbetserfarenheter

Carl-Johan har erfarenhet av olika typer av utvecklingsarbete sedan 2009 som egen företagare och  under 00-talet i ledande befattning i Region Gotland.  Han har som gästforskande praktiker vid Högskolan på Gotland medverkat i två böcker. Vidare i Region Gotland som näringslivschef, näringslivs- och utvecklingsstrateg, projektledare, m.m. Han har även erfarenhet av standardiseringsarbete i en SIS kommitté. Uppdraget var att ta fram en standard för kommunal service till företag.

Gotlands kommun döptes vid årskiftet 10/11 om till Region Gotland då man sedan 97/98 ansvar för den regionala utvecklingen och är sjukvårdshuvudman. Tidigare erfarenheter på Gotland har varit utredningar och internt kvalitetsarbete av olika omfattning hela tiden med hemvist i övergripande planering, regional utveckling och näringslivsutveckling. Tidigare erfarenheter från Statistiska centralbyrån där han arbetade med konsumtionsmätningar, samt mätning av kommunal produktion, kontaktperson för Centrum för Tjänsteforskning vid på den tiden Högskolan i Karlstad. Dessförinnan arbetade Carl-Johan med utvecklingsprojekt i Vallentuna kommuns barnomsorg.

Utbildningar

Carl-Johan är examinerad samhällsplanerare med en fördjupning i sociologi. Har därefter studerat ledarskap och organisation samt kvalitet på akademisk nivå. Är dessutom examinerad utvärderare i Utmärkelsen Gotländsk Kvalitet.

Några exempel på uppdrag och kunder

Huddinge kommun – tillsammans med Erik Hallgren Palm Villas Instant Learning AB spelat SamSPELET med företagen. Denna gång verkligen tillsammans med ett antal företagare.

BRO, Business Region Örebro – tillsammans med Erik Hallgren Palm Villas Instant Learning AB spelat SamSPELET med företagen med ett flertal kommuner.

Örebro kommun – tillsammans med Erik Hallgren Palm Villas Instant Learning AB spelat SamSPELET med företagen.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL – en förstudie om företagen och kommunerna i eSamhället. Studien blir en del av underlaget för SKLs handlingsplan.

Sveriges kommuner och Landsting, SKL – ett antal intervjuer för att beskriva erfarenheter från tidsmätning av kundtid som verktyg för förbättring.

Samband med tillväxt – Ett större projekt om kommuners och regioners möjligheter att påverka den ekonomiska tillväxten. Arbetet var både en statistisk sambandsanalys mellan olika faktorer och djupintervjuer samt en sammanställning av kunskapsläget i utredning och forskning. Uppdraget genomfördes på uppdrag av 2 regioner och 7 kommuner. Projektet föll ut i två delrapporter och två seminarier.

Visby Centrum AB – en centrum organisation, råd, utvärderingar och förslag till organiserande av arbetet. Allt i syfte att bli bättre och effektivare med ett ökat engagemang bland medlemmar för att försöka bli åretsstadskärna. Skrivit ansökan och bistått i samband med processen. Grattis Visby Centrum till Åretsstadskärna 2012!!

Confex – ett av Sveriges större utbildningsföretag, utforma och genomföra utbildningar för 37 kommuner och 5 länsstyrelser i att bli bättre i service och effektivitet. Avslutas i Mars 2011.

Övriga uppdrag

Ledamot i SIS kommitté – Kommunservice till företag. Arbetat för att ta fram en svensk standard som kan säkra kvaliteten i kommunernas hantering av företag.

Böcker och skrifter

I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland. Gotland University Press 18.  – En antologi.

Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland. Forskning utveckling och praktik i samverkan. Forskning för nya näringar 2010:1 EIDI.