Tjänster

Vansbrosimmet

Vi erbjuder tre olika typer av tjänster. Här får du några korta beskrivningar av de olika tjänsterna.

Har du frågor eller vill ha en dialog kontakta Löwenbergs på info@lowenbergs.com

PROJEKT

Löwenbergs har stor erfarenhet av projektledning. Vi kan anlitas för projektledning av både företag och kommuner. Och då handlar det om projekt för att utveckla en verksamhet i kommunen eller att stödja en lokal utveckling i ett samhälle.

Jag har projektlett och bidragit till Visby centrum och deras ansökan till att bli årets stadskärna viket de blev. Visby centrum är ett AB ägt av två företagarföreningar och med Region Gotland som delägare.
Jag var under 7 år projektledare för Gotland Science Park. Vi byggde den organisation som idag fortsätter och är livskraftig.
Jag var med och grundade stadgarna för Tillväxt Gotland en förening för samverkan mellan företag och Region Gotland.
Jag har också projektlett och utvecklat SamSPELET med företagen, ett verktyg för dialog och förbättringar som vi nyttjade i en stor andel av landets kommuner. Verktyget togs fram i samarbete med Palm Villas AB och med dåvarande SKL numera SKR som samarbetspartner.

Uppföljning, analyser och utvärderingar

Jag har inte bara deltagit i projekt utan också utvärderingar av dessa. Jag har ibland gjort egna utvärderingar och ibland deltagit i externa utvärderingar.
Vidare har jag också gjort analyser av utveckling av olika slag i allt från företagsklimat till arbetstagarnas syn på sina förutsättningar att leverera en god service. Ett annat exempel är en studie av sambandet mellan företagsklimat och ekonomisk tillväxt i samtliga Sveriges kommuner. Enkäter, intervjuer och befintlig statistik har ofta legat till grund för de analyser jag har genomfört.

KONSULTTJÄNSTER angående service eller kvalitet

Löwenbergs har över 20 års erfarenhet av utveckling. Både inom en organisation men också utveckling i ett samhällsperspektiv, regionalutveckling och näringslivsutveckling. Ett speciellt område som jag har ägnat mycket tid åt är service i myndighetsutövning och begreppet kvalitet i de sammanhangen som i vissa avgörande delar skiljer sig från kvalitetsbegreppet i den privata tjänstesektorn.